ประตูบ้าน

ขั้นตอนในติดตั้งประตูบ้านจะเป็นขั้นตอนหลังๆแล้ว

การก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังนั้น มีขั้นตอนมากมายหลากหลายแบบ หลากหลายอย่าง กว่าที่งานจะแล้วเสร็จ ซึ่งขั้นตอนในการติดตั้งประตูบ้านนั้น นับได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะเป็นตอนท้ายๆ หลังจากที่เราก่อสร้างบ้านมาแล้วสักระยะหนึ่ง ซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการในการที่จะติดตั้ง แตกต่างกันออกไปอยู่ที่รูปแบบ ในการออกแบบประตูและหน้าต่างของแต่ละห้อง โดยก่อนที่จะติดตั้งประตูบ้าน จะต้องมีการวางวงกบเอาไว้ก่อน ซึ่งวงกบนั้นนับได้ว่าเป็นชิ้นส่วน ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้จะสามารถติดตั้งประตูได้หรือไม่ เราหากไม่มีวงกบแล้วละก็ จะไม่สามารถที่จะยึดประตูให้แข็งแรงกับตัวบ้านได้ หากไม่มีวงกบก็คือไม่สามารถที่จะติดตั้งได้ ถึงติดตั้งไปได้ก็จะล้ม และเกิดปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายหลัง ดังนั้นเรื่องของการที่จะติดตั้งประตูบ้านสักหนึ่ง เรื่องของการเลือกวงกบมาติดตั้งก่อน จึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง โดยวงกบในปัจจุบัน ที่นิยมในการที่จะติดตั้งประตู ก็อย่างเช่น วงกบไม้ วงกบอะลูมิเนียม วงกบไวนิว ซึ่งแต่ละแบบ ก็ต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป แต่จะเลือกแบบไหนก็ตามนั้น ขอให้เน้นที่ว่าแข็งแรงปลอดภัย ไม่มีปัญหารั่วซึมและมีความสวยงาม เข้ากับลักษณะบ้านแต่ละหลัง โดยแต่ละแบบนั้น ก็มีการผลิตออกมาอย่างดี ดีอยู่ที่เราจะเลือกใช้แบบไหนมากกว่ากัน ซึ่งกระบวนการในการเลือกสรร ก่อนเลือกซื้อสำคัญมาก เพื่อให้ประตูบ้านที่สวยงามและแข็งแรง และทนทาน